časopis Društvo pisaca

život

Život je  bosanskohercegovački časopis za književnost i kulturu, u izdanju Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Časopis je osnovan 1952. godine u Sarajevu, a obnovljen je 2007. godine.[2]

Od osnivanja urednici časopisa između ostalih bili su Meša Selimović, Hamid Dizdar, Mak Dizdar, Ranko Sladojević, Nedžad Ibrišimović, Alija Isaković, Stevan Tontić, Miljenko Jergović, Irfan Horozović, Veselko Koroman, Mirko Marjanović, Almir Zalihić,,Ibrahim Kajan, Almir Bašović.[1][2] Sadašnji urednik je Željko Ivanković.

časopis Društvo pisaca

život

Život je  bosanskohercegovački časopis za književnost i kulturu, u izdanju Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Časopis je osnovan 1952. godine u Sarajevu, a obnovljen je 2007. godine.[2]

Od osnivanja urednici časopisa između ostalih bili su Meša Selimović, Hamid Dizdar, Mak Dizdar, Ranko Sladojević, Nedžad Ibrišimović, Alija Isaković, Stevan Tontić, Miljenko Jergović, Irfan Horozović, Veselko Koroman, Mirko Marjanović, Almir Zalihić,,Ibrahim Kajan.[1][2] Sadašnji urednik je Almir Bašović.

Kranjčevićeva 24

+387 33 557 940 +387 61 511 271

drustvo.pisaca@gmail.com