Društvo pisaca BiH
Kranjčevićeva 24| Sarajevo, 71000 | +387 33 557 940

Kontaktirajte Društvo pisaca BiH


Telefon: +387 61 511 271
+387 33 557 940

E-Mail: drustvo.pisaca@gmail.com

Kontakt osoba: Kafadar Edib, sekretar

Adresa: Kranjčevićeva 24
Sarajevo, 71000